E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: INTERNETOWE ZOO →

Lew
(ang. lion)

Gromada: Ssaki, Rząd: Drapieżne, Rodzina: Kotowate

Lew występuje w Afryce (sawanny, półpustynie) i bardzo nielicznie w Azji (północno-zachodnie Indie, rezerwat Gir na Płw. Kathiawar, 200-300 osobników). Jest to jedyny gatunek kota tworzący stada, w których obserwuje się silne więzi. Stado lwów składa się zazwyczaj z 4-6 samic będących siostrami i 2-4 samców będących braćmi (samce jednak nie są spokrewnione z tymi samicami). Samce bronią stada i terytorium. Samice polują i rodzą młode w sposób zsynchronizowany, co ułatwia im współpracę w karmieniu osesków i opiece nad nimi. Swoimi rozmiarami lew ustępuje tylko tygrysowi. Poluje na duże zwierzęta sawanny, np. zebry, gnu, impale, bawoły.

lew 1

lew 2

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski