E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: INTERNETOWE ZOO →

Lemur wari
(ang. ruffed lemur)

Gromada: Ssaki, Rząd: Naczelne, Rodzina: Lemurowate

Występuje tylko na afrykańskiej wyspie Madagaskar (wschodnia część). Jest to największy lemur. Przede wszystkim owocożerny. Charakterystyczną cechą gatunku jest występowanie dwóch odmian barwnych: biało-czarnej i czerwono-czarnej stanowiących dwa podgatunki. Lemur wari tworzy stada od kilku do kilkunastu osobników z kilkoma dominującymi samicami, broniącymi terytorium. Samica buduje gniazda w dziuplach lub na gałęziach na czas porodu i na okres tuż po nim. Gatunek zagrożony wyginięciem.

lemur wari 1

lemur wari 2

lemur wari 3

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski