E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: INTERNETOWE ZOO →

Lama
(ang. llama)

Gromada: Ssaki, Rząd: Parzystokopytne, Rodzina: Wielbłądowate

Mieszkaniec zachodniej części Ameryki Południowej (Andy). Lama jest zwierzęciem udomowionym, którego przodkiem jest dziko żyjące gwanako. Tworzy stada samic i młodych z dominującym samcem. Żywi się trawą i liśćmi. Udomowienie nastąpiło 6000-7000 lat temu w Peru. Mieszkańcy Andów wysoko cenią sobie to zwierzę juczne także ze względu na mięso, skóry i wełnę. Próby przeniesienia lamy w góry Europy zakończyły się fiaskiem.

lama 1

lama 2

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski