E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: INTERNETOWE ZOO →

Ibis czczony
(ang. sacred ibis)

Gromada: Ptaki, Rząd: Brodzące, Rodzina: Ibisowate

Zamieszkuje niziny Iraku, Madagaskar i obszary Afryki położone na południe od Sahary. Był czczony w starożytnym Egipcie jako wcielenie boga Thota - patrona ludzkich losów. Obecnie jest on w Egipcie bardzo rzadki. Gniazduje kolonijnie na skałach, w koronach drzew i w trzcinowiskach. Żeruje na ziemi, gdzie chwyta różne owady, małe gady i robaki lub na płytkich stawach, gdzie jego zdobycz stanowią małe skorupiaki i ryby. Często można go spotkać w pobliżu ludzkich osiedli, gdzie wyjada różne odpadki.

ibis czczony

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski