E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: INTERNETOWE ZOO →

Bizon
(ang. bison)

Gromada: Ssaki, Rząd: Parzystokopytne, Rodzina: Krętorogie

Bizon zamieszkuje prerie i mało gęste lasy Ameryki Północnej. Jest trawożerny. Bardzo blisko spokrewniony z europejskim żubrem. Gatunek ten nie jest terytorialny. Formuje luźne grupy złożone albo z samic z młodymi, albo z dorosłych samców. Samce łączą się z samicami tylko na okres godów i wtedy toczą o nie zażarte walki. Bizon niemal zanikł na wolności. Przyczyną tego zjawiska była rabunkowa działalność europejskich osadników. Dzikie stada możemy spotkać jedynie w Parku Narodowym Yellowstone w USA i w jednym miejscu w Kanadzie.

bizon

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski