E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: ZOOLOGIA →

Skorupiaki (Crustacea)

Liczba gatunków: ok. 50000

SKORUPIAKI - zwierzęta morskie lub słodkowodne, rzadziej lądowe. Ich ciała podzielone są na: głowę, segmentowany tułów i segmentowany odwłok (u małżoraczków brak segmentacji).
Głowa i tułów pokryte są pancerzem z chityny wysyconej solami wapnia. Stanowi on szkielet zewnętrzny.
Na głowie dwie pary czułków i 3 pary odnóży gębowych (żwaczki i 2 szczęki). Poza tym - para oczu złożonych. Na tułowiu i czasem na odwłoku - wiele odnóży zbudowanych z członów połączonych ruchomymi stawami. Ruch ten możliwy jest dzięki mięśniom zginaczom i prostownikom.

Układu oddechowego u bardzo małych skorupiaków brak (oddychają całą powierzchnią ciała). U dużych - skrzela lub płuca odwłokowe. Układ krwionośny jest otwarty, hemolimfa jest tłoczona przez serce i wylewa się do jamy ciała.
Układ wydalniczy stanowią gruczoły zielone mające ujście u nasady czułków i gruczoły szczękowe uchodzące u nasady II pary szczęk.
Skorupiaki są zazwyczaj rozdzielnopłciowe, z nierzadkim dymorfizmem płciowym. Rozwój prosty lub złożony (z przeobrażeniem). W tym drugim przypadku larwa nazywa się pływik lub żywik.

Skorupiaki dzielimy na:

Skorupiaki niższe (członowce), np.: dafnia (rozwielitka), przekopnica wiosenna, oczliki, pąkle, małżoraczki
Skorupiaki wyższe (pancerzowce), np.: rak szlachetny, rak pręgowaty, krewetka bałtycka, langusta amerykańska, krab japoński, kryl antarktyczny, homar europejski, stonoga murowa, ośliczka pospolita.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski