E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: ZOOLOGIA →

Płazińce (Platyhelminthes)
Obleńce (Nemathelminthes)


Liczba gatunków: Płazińce - ok. 17500, Obleńce - ok. 20000

PŁAZIŃCE (ROBAKI PŁASKIE) - zwierzęta spłaszczone grzbieto-brzusznie, mające tylko dwuboczną symetrię ciała. Nieznacznie wyodrębniona głowa (polaryzacja ciała robaka na przód i tył).
Pierwotna jama ciała pomiędzy endodermą i ektodermą wypełniona jest parenchymą - tkanką, która wypycha ciało płazińca i pełni funkcję szkieletu.
Oprócz endodermy i ektodermy, u płazińców pojawia się mezoderma, z której zbudowane są podskórne mięśnie i parenchyma.
Brak układu oddechowego (oddychanie całą powierzchnią ciała lub oddychanie beztlenowe). Układu krążenia także brak - pokarm rozprowadzany jest przez płyn w parenchymie. Układ pokarmowy złożony z jelita zazwyczaj ślepo zakończonego (tylko otwór gębowy). U tasiemców brak tego układu.
Układ nerwowy to dwa zwoje w części przedniej, od których odchodzą dwa pnie nerwowe.
Układ wydalniczy protonefrydialny - płyn z parenchymy jest napędzany przez komórki płomykowe do kanalików protonefrydialnych, mających ujście na zewnątrz ciała.
Płazińce są obojnakami (hermafrodytami) i występuje u nich przeważnie zapłodnienie krzyżowe.

Gromada: Wirki - zwierzęta niepasożytnicze, wolnożyjące. Są na ogół wodnymi drapieżnikami. Poruszają się za pomocą rzęsek. Cechuje je duża zdolność do regeneracji.
Przedstawiciel: Wypławek biały

Gromada: Przywry - pasożyty zewnętrzne lub wewnętrzne kręgowców. Charakterystyczna dla nich jest obecność przyssawek. Ciało jest nieczłonowane, pokryte warstwą syncytium (zlane komórki nabłonka). Rozwój prosty lub skomplikowany, związany ze zmianą żywicieli.

Przedstawiciele:
  • Motylica wątrobowa - pasożyt bydła, owiec i człowieka. Pasożytuje w przewodach żółciowych wątroby.
  • Schistosoma haematobium - pasożyt człowieka i małp. Pasożytuje w naczyniach krwionośnych.
Gromada: Tasiemce - są to wyłącznie pasożyty. Ciało składa się z członów - proglotydów, część głowowa zaopatrzona w przyssawki lub haki. Rozwój jest skomplikowany, związany ze zmianą żywicieli. Długość ciała niektórych tasiemców dochodzi do 30 metrów.

Przedstawiciele:

  • Tasiemiec uzbrojony - pasożytuje w jelicie cienkim kręgowców. Przyczepia się do niego za pomocą haczyków.
  • Tasiemiec bąblowcowy - pasożytuje w jelicie cienkim psów, lisów i wilków.
OBLEŃCE (ROBAKI OBŁE) - organizmy o obłym, nieczłonowanym ciele, dwubocznie symetrycznym. Ciało otoczone jest worem skórno-mięśniowym, a pierwotna jama ciała wypełniona jest płynem.
Brak układu oddechowego i układu krążenia. Układ pokarmowy składa się z otworu gębowego, prostego jelita i otworu odbytowego. Układ nerwowy tworzą: zwój mózgowy i pnie nerwowe. Układ wydalniczy może mieć różną budowę.
Obleńce to zwierzęta wolnożyjące lub pasożytnicze, na ogół rozdzielnopłciowe (czasem z dymorfizmem płciowym). Rozwój jest prosty (bez przeobrażeń).

Gromada: Nicienie - organizmy o wydłużonym, nitkowatym kształcie ciała. Żyją w wodzie, glebie lub są pasożytami. Gatunki pasożytnicze mają bardzo często tylko 1 żywiciela.

Przedstawiciele:

  • Glista ludzka - pasożytuje w jelicie cienkim człowieka
  • Włosień kręty - pasożytuje w mięśniach człowieka, świni, dzika, niedźwiedzia, wilka i kota
  • Owsik ludzki - pasożytuje w jelicie grubym człowieka
Gromada: Wrotki (obecnie już nie wliczana do obleńców) - zwierzęta o niewielkich rozmiarach (do 2 mm), żyjące zwykle w wodach słodkich. Poruszają się za pomocą specjalnego aparatu złożonego z rzęsek. Są rozdzielnopłciowe; samice są większe od samców i potrafią rozmnażać się partenogenetycznie (dzieworodnie). W niesprzyjających warunkach wrotki tworzą formy przetrwalnikowe.

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski