E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: ZOOLOGIA →

Pierścienice (Annelida)

Liczba gatunków: ok. 12000

PIERŚCIENICE - zwierzęta o ciele obłym, dwubocznie symetrycznym, podzielonym na pierścieniowate segmenty (metamery). Zewnętrzną część ciała stanowi wór skórno-mięśniowy, a wnętrze wypełnia wtórna jama ciała powstała pomiędzy rozszczepionymi listkami mezodermy.
Układu oddechowego brak (tylko u niektórych wieloszczetów są skrzela). Układ krwionośny z zamkniętym obiegiem krwi, złożony z naczyń: grzbietowego, brzusznego i łączących je tętniących naczyń okrężnych. Brak wyodrębnionego serca. Rolę krwi pełni hemolimfa.
Układ pokarmowy stanowią: otwór gębowy, umięśniona gardziel, przewód pokarmowy i otwór odbytowy.
Układ wydalniczy składa się z pary metanefrydiów w każdym segmencie ciała. Metanefrydium ma postać orzęsionego lejka otwartego do wtórnej jamy ciała i wychwytującego stamtąd produkty przemiany materii.
Układ nerwowy w części głowowej tworzą zwoje międzygardzielowe i podgardzielowe. W każdym segmencie ciała znajduje się para zwojów połączonych ze sobą i ze zwojami z sąsiednich segmentów (formują łańcuszek brzuszny).

Gromada: Wieloszczety - organizmy zazwyczaj morskie, wolnożyjące lub osiadłe. Odcinek głowowy wyraźnie zaznaczony. Często występują u nich dobrze wykształcone czułki, wąsy i parapodia (boczne wyrostki ciała umożliwiające przemieszczanie się i odbieranie bodźców).
Wieloszczety są rozdzielnopłciowe i stwierdza się u nich rozwój z przeobrażeniem (larwa nazywa się trochofora).
Przedstawiciel: Nereida

Gromada: Skąposzczety - organizmy żyjące w glebie, wodach słodkich i rzadko - w morzach. Część głowowa słabo wyodrębniona. Brak parapodiów lub są one słabo wykształcone. Niekiedy na segmentach znajdują się szczecinki.
Skąposzczety są obojnacze i występuje u nich zapłodnienie krzyżowe. Rozwój jest prosty, bez przeobrażeń.
Przedstawiciel: Dżdżownica ziemna

dżdżownica ziemna 
Dżdżownica ziemna

Gromada: Pijawki - zwierzęta wód słodkich lub słonych (bardzo rzadko lądowe). Są drapieżnikami albo pasożytami. Liczba segmentów ciała jest stała (34). Segmentów zarysowanych na zewnętrznej stronie ciała jest więcej niż tych wewnętrznych.
Charakterystyczna jest obecność jednej lub 2 przyssawek, którymi pijawka przyczepia się do podłoża lub do żywiciela.
Pijawki są obojnacze i występuje u nich zapłodnienie krzyżowe. Rozwój jest prosty, bez przeobrażeń.
Przedstawiciele: Pijawka lekarska, pijawka końska, pijawka kacza

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski