E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: ZOOLOGIA →

Pazurnice (Onychophora)

Liczba gatunków: ok. 200

PAZURNICE (PRATCHAWCE) - organizmy lądowe, posiadające mieszankę cech charakterystycznych dla pierścienic (segmentowane, robakowate ciało złożone z podobnych do siebie segmentów, metanefrydialny układ wydalniczy i oczy kubkowe) oraz stawonogów (para czułków w części głowowej, oddychanie tchawkami, otwarty układ krwionośny i ciało pokryte chityną).

Z każdego segmentu wyrasta para niesegmentowanych odnóży zakończonych dwoma pazurkami.
Pratchawce są rozdzielnopłciowe i przechodzą rozwój prosty (bez larwy).

Zamieszkują wilgotne siedliska strefy tropikalnej (Afryka, Ameryka Płd., Azja płd-wsch.) oraz Australię i Nową Zelandię.

Przedstawiciel: Peripatus

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski