E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: ZOOLOGIA →

Osłonice (Tunicata)
Bezczaszkowce (Acrania)


Liczba gatunków: Osłonice - ok. 2100, Bezczaszkowce - 30

OSŁONICE - zwierzęta wyłącznie morskie, żyjące pojedynczo lub w koloniach. Ich ciała pokryte są tuniką - galaretowatą osłonką, w skład której wchodzi celuloza lub mukopolisacharydy (u ogonic).
Są obojnacze lub rozdzielnopłciowe. Rozwój zwykle złożony. Larwa jest wolnożyjąca i ma strunę grzbietową, która u form dorosłych zanika (wyjątkiem są ogonice, które mają strunę grzbietową przez całe życie).
U niektórych żachw i sprzągli występuje rozmnażanie bezpłciowe przez pączkowanie.

Charakterystyczna jest obecność szpar skrzelowych, które łączą gardziel układu pokarmowego z układem oddechowym (woda wpada przez gardziel, opłukuje skrzela i wypływa przez otwór wylotowy). Układ krwionośny jest otwarty.

Osłonice dzielimy na 3 główne gromady: żachwy (osiadłe) oraz sprzągle i ogonice (wolnożyjące).

BEZCZASZKOWCE - organizmy morskie, wolnopływające lub ryjące w piasku strefy przybrzeżnej. Kształt ciała lancetowaty, brak wyodrębnionej głowy. Struna grzbietowa występuje u nich przez całe życie.
Układ nerwowy to cewka nerwowa, od której odchodzą nerwy w kierunku narządów. Mózgu brak.
Mięśnie poprzecznie prążkowane, ułożone w następujące po sobie segmenty (miomery).
Układ krwionośny zamknięty. Brak serca; krew napędza skurcz niektórych naczyń krwionośnych.
Układ oddechowy to szczeliny skrzelowe, przez które woda przechodzi z gardzieli do przedsionka jamy okołoskrzelowej, skąd wydostaje się na zewnątrz przez otwór atrialny.
Układ pokarmowy składa się z otworu gębowego, gardzieli, żołądka, jelita, uchyłka jelita pełniącego funkcję wątroby i z otworu odbytowego. Na dnie gardzieli znajduje się tzw. endostyl, który pokryty jest nabłonkiem orzęsionym. Wydziela on śluz, dzięki któremu odfiltrowany pokarm jest zlepiany i łatwiej przesuwany dalej do jelita.
W układzie pokarmowym bezczaszkowców obserwujemy też zaczątek krążenia wrotnego (żyła wątrobowa prowadząca z jelita do uchyłka wątrobowego).
Układ wydalniczy jest prymitywny, protonefrydialny (pęczki komórek płomykowych otwarte do zatok krwionośnych, a przesącz dostaje się do jamy okołoskrzelowej, skąd jest wydalany na zewnątrz).
Bezczaszkowce są rozdzielnopłciowe. Zapłodnienie jest zewnętrzne, a rozwój - z przeobrażeniem (larwa jest asymetryczna i orzęsiona).

Przedstawiciel: Lancetnik
← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski