E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: ZOOLOGIA →

Mięczaki (Mollusca)

Liczba gatunków: ok. 150 000

MIĘCZAKI - do tego typu zwierząt należą 3 główne gromady: małże, ślimaki i głowonogi. Małże i głowonogi to zwierzęta wodne, a niektóre ślimaki (płucodyszne) - zazwyczaj lądowe.
Mięczaki (z wyjątkiem ślimaków) mają ciało z dwuboczną symetrią. Jest ono zawsze niesegmentowane, podzielone na głowę, nogę i worek trzewiowy (zawierający narządy wewnętrzne).
Charakterystyczna dla mięczaków jest wapienno-konchiolinowa muszla, wytwarzana przez mięśniowo-skórny fałd, zwany płaszczem.
Układ oddechowy stanowią skrzela (u ślimaków płucodysznych - płuca). Układ pokarmowy składa się z otworu gębowego, gardzieli z charakterystyczną tarką służącą do rozdrabniania pokarmu, jelita oraz z otworu odbytowego.
Układ krwionośny jest otwarty lub częściowo zamknięty (u głowonogów).
Mięczaki rozmnażają się wyłącznie płciowo.

Gromada: Małże - organizmy morskie lub słodkowodne, wolnopływające lub ryjące w podłożu. Są na ogół filtratorami, czyli żywią się tym, co odfiltrują z wody. Ich muszla jest złożona z dwóch klap, połączonych elastycznym więzadłem lub zamkiem. Jest noga i worek trzewiowy (brak głowy i tarki).
Małże są rozdzielnopłciowe lub rzadziej - obojnacze. Rozwój z przeobrażeniem; larwą jest trochofora, glochidium lub weliger.
Przedstawiciele: Szczeżuja wielka, sercówka jadalna, omułek jadalny, ostryga jadalna, groszkówka pospolita

Gromada: Ślimaki - zwierzęta wodne lub lądowe. Roślinożerne, drapieżne lub pasożytnicze. Charakterystyczne dla nich jest niesymetryczne ciało. Na głowie czułki, na końcu których znajdują się oczy.
Muszla pojedyncza, spiralna. U niektórych ślimaków (pomrowy, śliniki i nagoskrzelne) muszli brak lub mocno zredukowana.
Gatunki skrzelodyszne są rozdzielonopłciowe, a gatunki płucodyszne - obojnacze. Rozwój jest prosty albo występuje w nim przeobrażenie (larwa nazywa się trochofora lub weliger).
Przedstawiciele: Ślimak winniczek, błotniarka stawowa, pomrów wielki, ślinik wielki

ślimak winniczek 
Ślimak winniczek
ślinik wielki 
Ślinik wielki

Gromada: Głowonogi - zwierzęta wyłącznie morskie. Wyraźnie wyodrębniona głowa i wieniec ramion z przyssawkami wokół otworu gębowego z chitynowym dziobem. U ośmiornic jest tych ramion 8, a u kalmarów i mątw - 10.
Poruszają się na zasadzie odrzutu wody, który powstaje w wyniku skurczu mięśni płaszcza. Muszla jest szczątkowa (lub jej nie ma), zwykle wewnętrzna, podskórna (wyjątkiem jest łodzik z muszlą zewnętrzną).
Głowonogi są rozdzielnopłciowe, zapłodnienie jest wewnętrzne; ich rozwój jest prosty (brak stadium larwy). Czasem samica różni się wyglądem od samca (dymorfizm płciowy).
Organizmy te uważane są za najinteligentniejsze wśród bezkręgowców. Mają wysoko uorganizowany układ nerwowy i narządy wzroku.
Przedstawiciele: Ośmiornica pospolita, kałamarnica olbrzymia, kalmar właściwy, mątwa pospolita, łodzik piękny

← Poprzednia  Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski