E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Zoochoria

Zoochoria - rozsiewanie nasion przez zwierzęta (np. ssaki, ptaki, owady). Może ono nastąpić dzięki:
- przyczepieniu się owocu z nasionami do ciała zwierzęcia, za pomocą specjalnych haczyków (epizoochoria, np. u łopianu, uczepu).
- zjadaniu owoców przez zwierzę i wydalaniu niestrawionych nasion (endozoochoria → u roślin produkujących jadalne, mięsiste owoce).
- gromadzeniu owoców przez zwierzę w kryjówkach i zapominaniu o nich (synzoochoria, np. sójki i żołędzie, wiewiórki i orzechy laskowe).

Związki heterocykliczne

Związki heterocykliczne - związki chemiczne, składające się z przynajmniej jednego pierścienia węglowego, w których co najmniej jeden węgiel w pierścieniu został zastąpiony atomem innego pierwiastka (najczęściej: siarki, tlenu lub azotu).
Przykłady związków heterocyklicznych: furan, tiofen, pirol, imidazol, piperydyna, pirydyna, chinolina, dioksan.

Zygota

Zygota - komórka, która powstaje w wyniku połączenia się dwóch różnych gamet (czyli w wyniku zapłodnienia). Zawiera cały materiał genetyczny, potrzebny do rozwoju nowego osobnika.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski