E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Zielenice

Zielenice - gromada glonów. Są one jednokomórkowe lub wielokomórkowe (niektóre o zaawansowanej, rozgałęziającej się budowie). Rosną w wodach słodkich, słonych, a niektóre - na lądach.
Ściana komórkowa komórek zielenic zawiera celulozę i hemicelulozę. Zielenice są w większości samożywne (rzadko - pasożytnicze). Jako barwniki kluczowe w fotosyntezie występują: chlorofil a i b, a charakterystycznymi barwnikami pomocniczymi są: karoteny i ksantofile. Materiałami zapasowymi są: skrobia i rzadziej - inulina.
Zielenice rozmnażają się bezpłciowo, przez podział komórki, fragmentację plechy, zarodniki lub pływki. W rozmnażaniu płciowym występuje najczęściej izogamia, rzadziej - anizogamia i oogamia. Częsta jest przemiana pokoleń rozmnażających się płciowo i bezpłciowo.
Przykłady zielenic: toczek, skrętnica, sałata morska, gałęzatka, ramienica.

Ziemia

Ziemia - trzecia (w kolejności od Słońca) planeta Układu Słonecznego i jedyne miejsce w tym układzie, na którym istnieje życie.
Ziemia jest odległa od Słońca o około 150 mln kilometrów (8,33 minuty świetlnej). Jest kulą o średnicy około 12700 kilometrów i masie 5,97 x 1024 kilogramów.
Wiek Ziemi to około 4,5 miliarda lat, a życie mogło pojawić się na niej już 4 miliardy lat temu. Jej jedynym naturalnym satelitą jest Księżyc.
Czas jednego okrążenia wokół Słońca: 365,256 dób. Równik Ziemi jest nachylony pod kątem 23,45o do płaszczyzny orbity, z czego wynika coroczne następstwo pór roku. Ziemia kreci się też wokół własnej osi, co przejawia się jako następstwo nocy i dnia.

Zimna fuzja

Zimna fuzja - hipotetyczne zjawisko syntezy jąder atomowych z lżejszych jąder, przebiegające w temperaturach znacznie niższych (np. pokojowych), niż te, które panują we wnętrzu gwiazd (miliony stopni Celsjusza).
Istnienie takich zjawisk nie jest wykluczone, jeśli przebiegałoby w materiałach mających specyficzne struktury, znacznie ułatwiające zajście tych reakcji (np. deuter + deuter w palladzie).
Dotychczasowe doniesienia o odkryciu zimnej fuzji są raczej niedoceniane przez środowiska naukowe, ze względu na trudności w potwierdzaniu tych rewelacji przez poważne zespoły naukowe. Trzeba jednak pamiętać, że trudności w powtórzeniu tych doświadczeń nie muszą wynikać z oszustwa, lecz z tego, że odkrywcy użyli materiałów o specyficznych strukturach i dokładne odtworzenie tych struktur ma znaczenie kluczowe (np. taki sam sposób otrzymania materiału, te same domieszki).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski