E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Zasadowość

Zasadowość - cecha wodnego roztworu danej substancji, w którym stężenie jonów wodorowych H+ (lub ściślej mówiąc: oksoniowych H3O+) jest niższe niż 10-7 mol/dm3. Odczyn pH takiego roztworu (równy -log stężenia H3O+) jest zatem większy od 7.

Zero bezwzględne

Zero bezwzględne (zero absolutne) - najniższa możliwa temperatura równa -273,15oC czyli 0 kelwinów (0 K). W tej temperaturze każdy układ ma najniższą energię.

Zeton

Zeton (bozon Z0) - niestabilna cząstka elementarna o masie ok. 91 GeV, spinie 1 i zerowym ładunku. Zeton jest nośnikiem oddziaływań słabych między leptonami i kwarkami (tzw. prąd neutralny).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski