E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Zasada Fermata

Zasada Fermata - zasada, która mówi, że światło w dowolnym ośrodku lub ośrodkach, porusza się zawsze taką drogą (między dwoma określonymi punktami), na której przebycie potrzebny jest najkrótszy czas (niekoniecznie jest to droga prosta i najkrótsza).
Zasada ta została sformułowana w 1662 roku przez francuskiego matematyka - Pierre'a de Fermata. Obowiązuje dla jednorodnych ośrodków, odbicia i załamania.
W jednorodnych ośrodkach światło porusza się po prostej. Jeśli przechodzi przez więcej niż jeden ośrodek - jego droga jest łamaną lub krzywą (załamuje się).

Zasada Gausego

Zasada Gausego (zasada wykluczania się nisz) - zasada, która głosi, że każdy gatunek musi zajmować odrębną niszę ekologiczną. Jeśli 2 gatunki próbują zająć tą samą niszę, następuje między nimi konkurencja (np. o przestrzeń życiową, pokarm, światło), która doprowadza do wyparcia jednego z nich z niszy.

Zasada Huygensa

Zasada Huygensa - zasada sformułowana przez holenderskiego fizyka - Christiaana Huygensa, która mówi, że każdy punkt, do którego dociera czoło fali, staje się źródłem nowej fali kulistej. Fale z różnych punktów interferują ze sobą i wyznaczają nowe czoło fali.
Za pomocą tej zasady można wyjaśnić zjawisko dyfrakcji fal na szczelinie i załamania fal na granicy ośrodków.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski