E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Zarodnik

Zarodnik (spora) - haploidalna lub diploidalna komórka, służąca do rozmnażania bezpłciowego grzybów, glonów, mchów, paproci, widłaków i skrzypów.
Zarodniki diploidalne dają początek nowemu organizmowi, który jest klonem osobnika macierzystego.
Spory haploidalne dają początek jednojądrowym grzybniom lub gametofitom (pokoleniom płciowym).
Zarodniki powstają w zarodniach lub przez oddzielanie się komórek. Mogą one być roznoszone przez wiatr lub wodę.

Zasada antropiczna

Zasada antropiczna - zasada wyjaśniająca wartości podstawowych parametrów fizycznych Wszechświata tym, że tylko takie wartości sprzyjają powstaniu w nim inteligentnego życia (czyli także ludzi, zastanawiających się nad tymi wartościami).
Inne wartości nie sprzyjają rozwojowi życia i dlatego nikt nie mógłby się nad nimi zastanawiać. Jest to tzw. słaba zasada antropiczna.
Silna zasada antropiczna głosi, że Wszechświat o takich parametrach jak nasz, gwarantuje powstanie w nim życia.

Zasada ekwipartycji energii

Zasada ekwipartycji energii - zasada, która głosi, że średnia energia cząstki układu, będącego w równowadze termicznej, dla każdego stopnia swobody ruchu postępowego i obrotowego wynosi kT/2, a dla każdego stopnia swobody drgania harmonicznego - wynosi kT, gdzie: k - stała Boltzmanna, T - temperatura.
Przykładowo: cząstka jednoatomowa gazu ma tylko 3 stopnie swobody, związane z ruchem postępowym, czyli jej średnia energia wyniesie 3kT/2. Cząstka jednoatomowa w ciele stałym, która może tylko drgać w trzech kierunkach, ma średnią energię 3kT.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski