E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Zagniazdowniki

Zagniazdowniki - nazwa zbiorcza wszystkich gatunków ptaków, u których pisklęta opuszczają gniazdo kilka godzin po wykluciu się. Są pokryte puchem i są zdolne do aktywnego poruszania się. Rodzice na ogół prowadzą je, chronią i uczą zdobywania pokarmu.
Do zagniazdowników zaliczamy: kaczkowate (np. kaczki, gęsi, łabędzie), siewkowate (np. sieweczki, czajka), kuraki (np. bażant, przepiórka), chruściele (np. łyska, kurka wodna) i perkozy.

Zapłodnienie

Zapłodnienie - połączenie się dwóch różnych komórek płciowych (gamet), w wyniku którego powstaje zygota, mająca cały materiał genetyczny, potrzebny do rozwoju nowego osobnika.

Zapylenie

Zapylenie - przeniesienie ziaren pyłku na okienko zalążka (u roślin nagozalążkowych) lub na znamię słupka (u roślin okrytozalążkowych), dokonywane przez wiatr, wodę, owada, ptaka lub inne zwierzę (np. ślimaka, nietoperza).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski