E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Wtórouste

Wtórouste - organizmy zwierzęce, u których otwór odbytowy powstał z pragęby gastruli, a na przeciwnym do niej biegunie utworzył się otwór gębowy.
Do wtóroustych zaliczamy: szkarłupnie, półstrunowce i strunowce.

Wuony

Wuony (bozony W) - dwie niestabilne cząstki elementarne o takich samych masach (ok. 80 GeV), tym samym spinie 1 i przeciwnych ładunkach (+1 i -1).
Bozony W+ i W- są nośnikami oddziaływań słabych między leptonami i kwarkami (tzw. prąd ładunkowy).

Wyłączenie alleliczne

Wyłączenie alleliczne (wykluczenie alleliczne) - zjawisko występujące w komórkach diploidalnych i polegające na tym, że odczyt informacji genetycznej i dalsza produkcja białka następują tylko na jednym z 2 alleli genu (na drugim allelu odczyt zostaje zablokowany).
Wykluczenie alleliczne stwierdza się w genach łańcuchów lekkich i ciężkich przeciwciał.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski