E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Woda utleniona

Woda utleniona - 3% wodny roztwór nadtlenku wodoru (H2O2). Jest stosowany do odkażania ran. Przy kontakcie z krwią, nadtlenek wodoru gwałtownie rozkłada się na wodę i działający bakteriobójczo tlen atomowy.

Workowce

Workowce - gromada grzybów, których charakterystyczną cechą jest obecność worków w cyklu rozwojowym. Worek to zarodnia, w której znajduje się zwykle 8 zarodników.
Gdy zarodnik taki padnie na odpowiednie podłoże, kiełkuje w haploidalne strzępki grzybni, które wytwarzają wielojądrową rodnię lub plemnię. Gdy plemnia przeleje swą zawartość do lęgni, tworzą się w niej jądra sprzężone. Następnie, lęgnia kiełkuje w dwujądrowe strzępki, które, wraz ze strzępkami jednojądrowymi (haploidalnymi) tworzą owocnik (askokarp). Na szczycie każdej dwujądrowej strzępki tworzy się komórka, w której 2 jądra zlewają się, a potem przechodzą mejozę i mitozę. Powstaje 8 komórek, które przekształcają się w zarodniki (szczytowa komórka staje się workiem). Cykl się zamyka.
Workowce potrafią również rozmnażać się bezpłciowo, przez zarodniki - tzw. konidia.
Istnieją też bardzo proste, jednokomórkowe workowce (→ drożdże).
Przykłady workowców: kropidlak, pędzlak, smardz, trufla.

Wszechświat

Wszechświat - największy znany nam układ materialny, obejmujący wszystko, co widzimy i wszystko, co znamy (lepiej lub gorzej). Wszechświat powstał w wyniku Wielkiego Wybuchu, około 13,7 miliarda lat temu i cały czas się rozszerza.
Jego widzialna część ma średnicę 93 miliardów lat świetlnych (około 1024 kilometrów). Szacuje się, że zawiera on około 1080 atomów (3/4 to atomy wodoru, a trochę mniej niż 1/4 - atomy helu).
Materia widzialna Wszechświata ma strukturę hierarchiczną: gwiazdy z planetami tworzą galaktyki, te tworzą gromady galaktyk, a te - supergromady. Postuluje się istnienie ciemnej materii i ciemnej energii we Wszechświecie, lecz nie jest do końca pewne czy te byty na pewno istnieją i z czego się składają.
Nie ma też pewnej odpowiedzi na pytania: jaki jest kształt Wszechświata, czy jego wiek będzie skończony i czy jest to jedyny możliwy i jedyny istniejący Wszechświat?

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski