E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Widłakowce

Widłakowce (potocznie: widłaki) - rząd roślin naczyniowych; rośliny zielne mające drobno ulistnione, zimozielone pędy. Istnieją u nich dwa odrębne typy liści: asymilacyjne (zielone) i zarodnionośne (zazwyczaj skupione w rozwidlające się kłosy).
U widłakowców występuje przemiana pokoleń, przy czym dominujący jest sporofit (pokolenie diploidalne). Zarodnie są położone na powierzchni lub w kącie liścia zarodnionośnego. Gdy zarodnik trafi na glebę, kiełkuje w gametofit (pokolenie haploidalne, przedrośle). Wytwarza on plemniki i komórki jajowe. Dwuwiciowe plemniki przepływają z kroplami wody do komórek jajowych i następuje zapłodnienie. Z zygoty wyrasta sporofit (właściwa roślina) i cykl się zamyka. Cykl życiowy widłakowców trwa zwykle długo, do 20 lat.
Przykłady widłakowców: widłak goździsty, widłak jałowcowaty, wroniec widlasty.

Wirusy

Wirusy - złożone cząsteczki zbudowane z białek opłaszczających materiał genetyczny, istniejący w postaci RNA lub DNA. Wirusy nie mają własnego metabolizmu, a do produkcji swych kopii niezbędne są im komórki organizmów żywych.
Rozmiary wirusów mieszczą się w zakresie: 15-400 nanometrów (są one wyraźnie mniejsze od bakterii).
W zależności od rodzaju materiału genetycznego, wyróżniamy wirusy:
- z jednoniciowym (+)RNA - np. pikornawirusy, flawiwirusy
- z jednoniciowym (-)RNA - np. filowirusy, paramyksowirusy, rabdowirusy
- z dwuniciowym RNA - np. rotawirusy
- z jednoniciowym DNA - np. parwowirusy
- z dwuniciowym DNA - np. adenowirusy, pokswirusy, herpeswirusy
Istnieją też wirusy RNA, które w komórce przepisują swój materiał genetyczny na DNA, po czym integruje on z DNA gospodarza (tzw. retrowirusy).
Wirusy wywołują u organizmów żywych wiele chorób; niektóre z nich są śmiertelne. Przykładowe choroby wirusowe człowieka: żółtaczki A, B, C, grypa, odra, ospa wietrzna, różyczka, świnka, wścieklizna, AIDS.

Woda

Woda (H2O, tlenek wodoru, oksydan) - bezwonna, pozbawiona smaku, nieznacznie jasnoniebieska ciecz o gęstości 1 g/cm3, temperaturze topnienia 0oC i temperaturze wrzenia 100oC. Ma obojętny odczyn pH równy 7.
Stanowi doskonały i popularny rozpuszczalnik substancji jonowych i polarnych. Jest głównym składnikiem "wód" oceanów, mórz, jezior i rzek. Stanowi większość masy organizmów żywych i jest niezbędna do życia.
Powstaje w reakcjach chemicznych typu: zobojętnianie (kwas + zasada), estryfikacja (kwas + alkohol) i polikondensacja. Można ją też otrzymać w reakcji spalania wodoru lub substancji organicznej w tlenie.
W przemyśle, jest powszechnie stosowana jako rozpuszczalnik. Ludzie używają jej, również powszechnie, w celach sanitarno-bytowych.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski