E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Wiatr słoneczny

Wiatr słoneczny - strumień protonów i elektronów odrywający się od powierzchni Słońca i pędzący w przestrzeń międzyplanetarną z prędkością rzędu kilkuset kilometrów na sekundę. Wiatr ten deformuje pole magnetyczne Ziemi, a podczas rozbłysków - wywołuje burze magnetyczne (gwałtowne zmiany tego pola).

Wiatropylność

Wiatropylność - zapylanie kwiatu pyłkiem przenoszonym przez wiatr. Kwiaty roślin wiatropylnych są niepozorne, mało barwne i nie produkują nektaru. Wytwarzany przez nie pyłek jest lekki i suchy.
Przykłady roślin wiatropylnych: pokrzywa zwyczajna, leszczyna pospolita, topole, trawy.

Wiatrosiewność

Wiatrosiewność (anemochoria) - zjawisko rozsiewania nasion przez wiatr. Nasiona gatunków wiatrosiewnych są albo bardzo małe i lekkie (u storczyków), albo wyposażone w specjalne aparaty lotne, takie jak: puch (u mniszka lekarskiego, ostów i topoli) lub skrzydełka (u klonów, wiązów i jesionów).
Niektóre rośliny (np. mikołajek polny), po dojrzeniu owoców, są toczone przez wiatr i wtedy wytrząsają one swe nasiona.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski