E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Wapno palone

Wapno palone (CaO, tlenek wapnia) - biały, higroskopijny proszek. Reaguje z wodą z utworzeniem wodorotlenku wapnia (Ca(OH)2, wapno gaszone). W reakcji wydziela się ciepło.
Tlenek wapnia otrzymywany jest przez termiczny rozkład węglanu wapnia w temperaturze około 1000oC.
Stosowany jest jako zaprawa murarska, nawóz sztuczny i środek owadobójczy (w leśnictwie). W przemyśle metalurgicznym, szklarskim i ceramicznym jest używany jako topnik. Ponadto, produkuje się z niego karbid (węglik wapnia).

Węgiel aktywny

Węgiel aktywny - sproszkowany lub drobnokrystaliczny węgiel, zawierający dużą liczbę silnie adsorbujących mikroporów, które znacznie zwiększają jego powierzchnię. Otrzymywany jest przez wygrzewanie węgla w wysokiej temperaturze, bez dostępu powietrza.
Jeden gram węgla aktywnego może mieć powierzchnię chłonącą od 500 do 2500 m2.
Węgiel aktywny stosowany jest jako pochłaniacz gazów w maskach gazowych, składnik filtrów do uzdatniania wody, katalizator, a także jako lek przy zatruciach pokarmowych.

Węglan wapnia

Węglan wapnia (CaCO3) - biały proszek, bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie. Reaguje z kwasami, dając odpowiednią sól wapnia, wodę i dwutlenek węgla. W bardzo wysokiej temperaturze ulega rozkładowi do tlenku wapnia (wapna palonego) i dwutlenku węgla.
Jest głównym składnikiem chemicznym takich skał jak: wapień i marmur, a także muszli organizmów morskich i skorupek jaj.
Stosuje się go do produkcji papieru, past do zębów, farb, cementu i kredy szkolnej.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski