E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Utleniacz

Utleniacz - pierwiastek, jon lub związek chemiczny, który w reakcjach utleniania-redukcji przyjmuje elektrony, redukując się przy tym. Elektrony te oddawane są przez reduktor, który się utlenia.

Wahadło Foucaulta

Wahadło Foucaulta - długie wahadło, zakończone dużą masą, na którym można zaobserwować efekt odchylenia od płaszczyzny drgań, wynikający z ruchu obrotowego Ziemi i działania tzw. siły Coriolisa.
Wahadło Foucaulta zostało po raz pierwszy zademonstrowane w 1851 roku przez Jeana Bernarda Foucaulta i od nazwiska tego wynalazcy wzięło swą nazwę.

Walka o byt

Walka o byt - konkurencja organizmów o ograniczone zasoby środowiska lub radzenie sobie z warunkami środowiska. Koncepcja walki o byt jest ważnym elementem darwinowskiej teorii ewolucji.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski