E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Ultradźwięki

Ultradźwięki - fale akustyczne o częstotliwości wyższej niż 20 000 herców, niesłyszalne dla człowieka. Są one emitowane i odbierane przez niektóre zwierzęta (walenie, nietoperze) w celu lokalizacji przeszkód i zdobyczy (→ echolokacja).
Ultradźwięki znalazły zastosowanie w okrętach podwodnych (są emitowane przez sonary) i w medycynie (emituje je ultrasonograf → USG).

Unifikacja

Unifikacja - znalezienie jednego schematu matematycznego, wspólnego dla różnych praw i obiektów, ujmowanych w różnych teoriach. Dzięki unifikacji widzimy, że te prawa i obiekty są różnymi i zależnymi od siebie przejawami istnienia prawa i obiektu wyższego rzędu.
Unifikacja powinna przewidywać istnienie nowych zjawisk i obiektów, a ich znalezienie stanowi jej pomyślną weryfikację.
Przykłady udanych unifikacji: elektromagnetyzm, teoria elektrosłaba.

Uracyl

Uracyl (2,4-dioksypirymidyna, U) - zasada azotowa, pirymidynowa, jedna z 4 zasad azotowych wchodzących w skład RNA. W DNA jej miejsce zajmuje tymina.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski