E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Turgor

Turgor - stan jędrności komórki roślinnej, wynikający z wypełnienia jej wakuoli wodą. Wakuola wywiera ciśnienie na cytoplazmę, a ta napina ścianę komórkową. Gdy komórki rośliny zielnej tracą turgor - więdnie ona.

Tymina

Tymina (5-metylo-2,4-dioksypirymidyna, T) - zasada azotowa, pirymidynowa, jedna z 4 zasad azotowych wchodzących w skład DNA. W RNA zastępuje ją uracyl.
Odpowiadającą jej zasadą (komplementarną) na drugiej nici DNA jest adenina (A). Oddziałuje z nią za pomocą 2 wiązań wodorowych.

Układ Słoneczny

Układ Słoneczny - układ związanych grawitacyjnie ciał astronomicznych, liczący sobie 4,6 miliardów lat i rozciągający się na odległość około 1 roku świetlnego od Słońca.
Składa się przede wszystkim ze Słońca i z 8 planet wraz z ich księżycami. Najbliżej Słońca znajdują się 4 planety skaliste (kolejno: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars), dalej istnieje pas planetoid, a za nim znajdują się 4 masywne planety gazowe (Jowisz, Saturn, Uran, Neptun). Tylko Merkury i Wenus nie mają żadnego księżyca.
Za orbitą Neptuna znajduje się pas Kuipera (z Plutonem), dalej - dysk rozproszony i hipotetyczny obłok Oorta. Do Układu Słonecznego zalicza się też meteory, komety i pył międzyplanetarny.
Najbardziej masywnym obiektem Układu Słonecznego jest Słońce. Najcięższe planety to Jowisz i Saturn.
Wszystkie planety Układu Słonecznego krążą po orbitach eliptycznych, położonych prawie dokładnie na tej samej płaszczyźnie.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski