E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Tropizmy

Tropizmy - ukierunkowane reakcje rośliny lub niższego zwierzęcia na działanie bodźca. Następują one przez zwrot lub wygięcie się w kierunku bodźca (tropizmy dodatnie) lub w kierunku przeciwnym (tropizmy ujemne).
W zależności od rodzaju bodźca, wyróżniamy: chemotropizm (bodziec chemiczny), fototropizm (bodziec świetlny), termotropizm (bodziec termiczny), geotropizm (siła grawitacji), hydrotropizm (wilgotność) i tigmotropizm (bodziec dotykowy).

Trotyl

Trotyl (C6H2CH3(NO2)3, 2,4,6-trinitrotoluen, TNT) - żółtawe kryształy, słabo rozpuszczalne w wodzie, dobrze rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych.
Otrzymywany jest przez nitrowanie toluenu kwasem azotowym. Powyżej temperatury 290oC rozkłada się wybuchowo. Nie wybucha pod wpływem uderzenia lub tarcia.
Stosuje się go jako środek wybuchowy do napełniania pocisków artyleryjskich i min.

Turbulencja

Turbulencja - nielaminarny, burzliwy przepływ płynu, którego parametry mają wartości losowe i w którym mogą pojawić się wiry.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski