E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Transfekcja

Transfekcja - wprowadzenie obcego DNA lub RNA do komórki. Może ona być dokonywana przez wstrzyknięcie, wstrzelenie, elektroporację lub za pomocą liposomów.

Transport aktywny

Transport aktywny - transport substancji chemicznych przez błony komórkowe, wbrew gradientowi ich stężeń (z miejsca o stężeniu mniejszym do miejsca o stężeniu większym). Transport taki musi być albo napędzany energią ATP albo sprzężony z transportem innej substancji chemicznej, zgodnie z gradientem jej stężenia.

Transport bierny

Transport bierny - transport substancji chemicznych przez błony komórkowe, zgodnie z gradientem ich stężeń (z miejsca o stężeniu większym do miejsca o stężeniu mniejszym). Transport taki zachodzi na drodze prostej dyfuzji przez błony (np. cząsteczek gazów, kwasów tłuszczowych) lub na drodze dyfuzji ułatwionej (przez białka pomocnicze, zanurzone w błonach → przenośniki, kanały).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski