E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Toluen

Toluen (C6H5CH3, metylobenzen, fenylometan) - bezbarwna, łatwopalna ciecz o specyficznym zapachu. Temperatura wrzenia: 111oC, gęstość: 0,87 g/cm3.
Jest słabo rozpuszczalna w wodzie; dobrze rozpuszcza się w etanolu, eterze dietylowym i benzenie. Otrzymywana jest z ropy naftowej lub przez destylację frakcyjną smoły węglowej.
Toluen służy do produkcji kwasu benzoesowego, ksylenu, trotylu, tworzyw sztucznych, barwników, leków, detergentów i paliw. Jest dobrym rozpuszczalnikiem organicznym.

Totipotencjalność

Totipotencjalność - zdolność komórki do różnicowania się w każdy typ wyspecjalizowanej komórki organizmu (np. w komórkę wątroby, neuron, komórkę mięśnia gładkiego).
U ssaków totipotencjalne są: embrionalne komórki macierzyste (pochodzące z kilkudniowego zarodka) lub komórki macierzyste krwi pępowinowej.
U roślin, komórki totipotencjalne występują w merystemach (np. stożek wzrostu, miazga, kalus).

Transdukcja

Transdukcja - zjawisko przenoszenia fragmentów materiału genetycznego z jednej komórki bakterii do innej, przez wirusa bakteryjnego (bakteriofaga). Wskutek transdukcji, bakteria docelowa może nabywać właściwości chorobotwórczych lub stać się oporna na jakiś antybiotyk.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski