E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Tlenek węgla

Tlenek węgla (CO, czad) - bezbarwny, bezwonny, silnie toksyczny gaz, słabo rozpuszczalny w wodzie. Ma mniejszą gęstość niż powietrze.
Z zasadami daje odpowiednie mrówczany. Reaguje z amoniakiem z utworzeniem formamidu i z chlorem - z utworzeniem fosgenu. Jest palny; na powietrzu spala się do dwutlenku węgla.
Otrzymywany jest podczas spalania węgla przy niewielkim dostępie tlenu lub w reakcji rozżarzonego węgla z parą wodną.
Jest silnie trujący dlatego, że ma około 300 razy większe powinowactwo do hemoglobiny niż tlen (wypiera go), który jest niezbędny organizmowi ludzkiemu do życia.

Toksyna botulinowa

Toksyna botulinowa (jad kiełbasiany, botulina) - białko wytwarzane i wydzielane przez beztlenowe laseczki Clostridium botulinum. Jest jedną z najsilniejszych neurotoksyn. Blokuje możliwość skurczu mięśni. Śmierć może nastąpić w wyniku porażenia zakończeń nerwów mięśni oddechowych.
Rozwój laseczek Clostridium botulinum jest możliwy w nieodpowiednio przygotowanych konserwach mięsnych (często są one wtedy rozdęte → bombaż).
Minimalne ilości botuliny są stosowane w lecznictwie (na kurcze mięśniowe) i w medycynie estetycznej (usuwanie zmarszczek → botox).

Tolerancja ekologiczna

Tolerancja ekologiczna - wrodzona zdolność organizmu do przeżycia w określonym zakresie wartości jakiegoś czynnika abiotycznego (np. temperatura, światło, zasolenie wody, natlenienie wody).
Jeśli zakres jest szeroki - organizm jest eurybiontem (dla tego czynnika), jeśli wąski - to jest to stenobiont.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski