E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Syriusz

Syriusz (Psia Gwiazda, Syriusz A) - najjaśniejsza gwiazda na niebie, znajdująca się w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa, około 8,6 lat świetlnych od Ziemi.
Jest około 2 razy cięższa od Słońca i ma średnicę 1,7 razy większą niż Słońce. Temperatura na jej powierzchni: około 10000oC.
Syriusz występuje w układzie podwójnym z białym karłem - Syriuszem B.

Taksje

Taksje - ruchy jednokomórkowego organizmu lub gamety albo pływki w kierunku bodźca korzystnego lub "od" bodźca niekorzystnego (taksje dodatnie lub ujemne).
W zależności od rodzaju bodźca, wyróżniamy: chemotaksje (bodziec chemiczny), fototaksje (bodziec świetlny) i termotaksje (bodziec termiczny).

Temperatura Curie

Temperatura Curie - charakterystyczna dla danego ferromagnetyka wartość temperatury, powyżej której staje się on paramagnetykiem (znika jego namagnesowanie).
Dzieje się tak dlatego, że ruchy cieplne burzą uporządkowane, zgodne ustawienie momentów magnetycznych atomów ferromagnetyka.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski