E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Synantropizacja

Synantropizacja - przystosowywanie się niektórych gatunków roślin lub zwierząt do życia w siedzibach ludzkich lub w ich pobliżu (wykorzystywanie resztek organicznych lub schronienie się). Zwierzęta synantropijne cechuje mniejsza płochliwość.
Przykładowe gatunki synantropijne: bocian biały, gołąb miejski, jaskółka dymówka, wróbel domowy, płomykówka, kawka, szczur wędrowny, mysz domowa, karaluch, rybik cukrowy, pokrzywa zwyczajna, szczaw alpejski.

Synproporcjonacja

Synproporcjonacja - typ reakcji redukcji-utlenienia, w której uczestniczą różne cząsteczki (lub jony) zawierające te same atomy na różnych stopniach utlenienia, z których jedne się utleniają, a drugie się redukują. Wynikiem są takie same cząsteczki lub jony, które zawierają ten atom na pośrednim stopniu utlenienia.
Przykład: ołów (0 stopień utlenienia) reaguje z kwasem siarkowym i z tlenkiem ołowiu IV (ołów na 4 stopniu utlenienia). Wynikiem są 2 cząsteczki siarczanu ołowiu (ołów na 2 stopniu utlenienia). W tej reakcji ołów oddaje 2 elektrony (jest reduktorem) i się utlenia. Tlenek ołowiu przyjmuje 2 elektrony (jest utleniaczem) i się redukuje.

Synteza jądrowa

Synteza jądrowa (fuzja jądrowa) - reakcja syntezy cięższego jądra pierwiastka z jąder pierwiastków lekkich, z wydzieleniem dużych ilości energii. Reakcje fuzji jądrowej wymagają ogromnych ciśnień i temperatur, by przezwyciężyć odpychanie się dodatnio naładowanych jąder. W naturze są one możliwe tylko we wnętrzu gwiazd, gdzie stanowią źródło energii.
Przykład reakcji syntezy jądrowej: hel-3 + hel-4 → beryl-7 + kwant gamma.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski