E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Sublimacja

Sublimacja - przejście fazowe ze stanu ciała stałego bezpośrednio do stanu gazowego, z pominięciem fazy ciekłej.
Przykład: suchy lód (zestalony dwutlenek węgla) w temperaturze pokojowej i pod typowym ciśnieniem atmosferycznym (1 atmosfera), sublimuje do gazowego dwutlenku węgla.
Przykłady innych substancji sublimujących: naftalen, kamfora, jod.

Sukcesja ekologiczna

Sukcesja ekologiczna - ukierunkowany rozwój ekosystemu, który zmierza, przez różne etapy, do stabilnego, końcowego stadium (klimaksu). Przykładem sukcesji jest zarastanie jeziora lub łąki lasem.
Wyróżniamy sukcesję pierwotną, gdy ekosystem rozwija się "od zera" na zupełnie jałowym obszarze (np. skały, piaski) i sukcesję wtórną - gdy ekosystem rozwija się na obszarze, na którym wcześniej istniało życie, lecz został on mocno zmieniony (np. przez wyrąb, wybuch wulkanu lub pożar).

Supernowa

Supernowa - gigantyczny wybuch masywnej gwiazdy (> 9 mas Słońca), w której jądrze przestały zachodzić reakcje termojądrowe. Jądro takie zapada się, a zewnętrzne warstwy zapadają się i odbijają się od niego, co powoduje wybuch.
Inną przyczyną wybuchu supernowej może być ściągnięcie przez białego karła materii od innej gwiazdy i przekroczenie przez niego masy 1,44 masy Słońca.
Pozostałością po wybuchach supernowych są mgławice, a po gwiazdach, które wybuchły - pulsary, czarne dziury lub gwiazdy neutronowe. Supernowe są jedynymi źródłami pierwiastków o liczbach atomowych większych niż 26.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski