E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Stop

Stop - mieszanina co najmniej dwóch pierwiastków (otrzymywana przez stapianie i mieszanie), w której składnik występujący w największej ilości jest metalem, a pozostałe - mogą być metalami, półmetalami lub niemetalami.
Stopy miewają ciekawe właściwości, których nie mają ich składniki (np. inny kolor, mała rozszerzalność cieplna, duża twardość).
Przykłady stopów: brąz (miedź + cyna), mosiądz (miedź + cynk), konstantan (miedź + nikiel), chromonikielina (nikiel + chrom), stal (żelazo + węgiel).

Stres

Stres - zaburzenie równowagi psychicznej i fizjologicznej organizmu, spowodowane bodźcem fizycznym lub psychicznym (stresorem). Organizm reaguje ogólną mobilizacją, aby tą równowagę przywrócić (reakcje fizjologiczne, behawioralne, psychologiczne).
Stres działający niedługo i mający niewielkie natężenie (tzw. eustres) ma działanie tylko mobilizujące i nie jest szkodliwy. Stres silny i przedłużający się (tzw. dystres) wyczerpuje zdolności przystosowawcze organizmu i prowadzi do chorób (układu krążenia, pokarmowego i nerwowego), a nawet do śmierci.

Suberyna

Suberyna - substancja hydrofobowa, złożona z długołańcuchowych kwasów tłuszczowych i ich estrów z wyższymi alkoholami. Odkładana jest w ścianach komórkowych komórek korka, który pełni u drzew rolę ochronną i termoizolacyjną.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski