E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Stearyna

Stearyna - mieszanina dwóch pospolitych kwasów tłuszczowych: palmitynowego i stearynowego. Stosowana jest do produkcji świec (obok parafiny).

Stężenie molowe

Stężenie molowe - liczba moli danej substancji rozpuszczonej, zawarta w 1 litrze (dm3) roztworu. Stężenie to wyrażane jest w jednostkach: mol/dm3. Liczbę moli otrzymujemy dzieląc masę substancji zawartej (m) przez jej masę molową (M).
Stężenie molowe (Cm) obliczamy ze wzoru: Cm = m/MV, gdzie V to objętość roztworu.

Stężenie procentowe

Stężenie procentowe - liczba gramów danej substancji rozpuszczonej, zawarta w 100 gramach roztworu. Stężenie to wyrażane jest w procentach. Na przykład: jeśli w 100 gramach roztworu jest 8 g substancji rozpuszczonej, to ma on stężenie 8%.
Stężenie procentowe (Cp) obliczamy ze wzoru: Cp = (ms/mr) x 100%, gdzie ms to masa substancji rozpuszczonej, a mr - to masa roztworu.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski