E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Sporofit

Sporofit - pokolenie bezpłciowe, występujące w przemianie pokoleń u roślin, zawierające dwa zestawy genów (diploidalne). Wyrasta z zygoty, która powstaje po połączeniu się gamet, produkowanych przez gametofit (pokolenie płciowe).
Sporofit produkuje zarodniki (spory), które kiełkują w gametofit.
Sporofit jest pokoleniem dominującym u roślin naczyniowych: paproci, skrzypów, widłaków, roślin nagozalążkowych i roślin okrytozalążkowych.

Sprzężniaki

Sprzężniaki - gromada grzybów lądowych, które cechuje zupełny brak ruchliwych komórek w cyklu życiowym. Są to organizmy zbudowane z wielojądrowych strzępek o chitynowych ścianach komórkowych.
Gdy spotkają się dwie różne płciowo strzępki (+-), zaczynają wytwarzać wielojądrowe gametangia, które zlewają się (gametangiogamia), z wytworzeniem diploidalnej, przetrwalnikowej zygospory (otoczonej grubą, ciemną otoczką o chropowatej powierzchni).
Po kilku miesiącach, zygospora przechodzi podział redukcyjny i kiełkuje w strzępkę z zarodnią i zarodnikami. Zarodniki dają początek nowym grzybniom.
Sprzężniaki rozmnażają się też bezpłciowo, przez zarodniki powstające bez procesu płciowego (gametangiogamii).
Sprzężniaki są grzybami saprofitycznymi (pleśniakowce), pasożytniczymi (owadomorkowce) lub nawet drapieżnymi (zwierzomorkowce).
Przykłady gatunków sprzężniaków: pleśniak biały, rozłożek czerniejący, entomoftora.

Stałocieplność

Stałocieplność (endotermia) - zdolność organizmu zwierzęcia do utrzymywania stałej temperatury ciała, niezależnie od zmian temperatury otoczenia. Stałocieplne są ptaki i ssaki.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski