E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Słońce

Słońce - gwiazda położona najbliżej Ziemi i najcięższy, centralny obiekt Układu Słonecznego. Jej masa jest około 333 000 razy większa od masy Ziemi, a średnia odległość od naszej planety wynosi ok. 150 milionów kilometrów (8,33 minuty świetlnej). Średnica Słońca jest 109 razy większa od średnicy Ziemi.
Słońce jest kulą plazmy, która składa się przede wszystkim z wodoru (75%) i helu (24%). Energię czerpie z reakcji przemiany jąder wodoru w jądro helu-4.
Słońce ma 4,6 miliarda lat i obecnie jest gwiazdą typu: żółty karzeł. Nie jest ono w spoczynku, lecz krąży wokół centrum galaktyki Drogi Mlecznej. Pełen obieg wykonuje w przeciągu 225 milionów lat.

Soda oczyszczona

Soda oczyszczona (NaHCO3, wodorowęglan sodu, bikarbonat) - biały proszek, dobrze rozpuszczalny w wodzie. W reakcjach z kwasami daje odpowiednie sole, dwutlenek węgla i wodę. Przy podgrzaniu powyżej 60oC rozkłada się do węglanu sodu, wody i dwutlenku węgla.
Jest stosowana jako regulator kwasowości (żywności) i składnik proszku do pieczenia. Dawniej używana była do produkcji gaśnic pianowych i środków przeciw nadkwasocie.

Solwatacja

Solwatacja - otaczanie cząsteczek substancji rozpuszczonej przez cząsteczki rozpuszczalnika, w wyniku oddziaływań elektrostatycznych. Solwatacja dotyczy rozpuszczalników polarnych i substancji polarnych lub jonowych.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski