E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Sinice

Sinice - organizmy należące do królestwa Prokariontów. Są jednokomórkowcami lub tworzą wielokomórkowe nici.
Są w zdecydowanej większości samożywne (przeprowadzają fotosyntezę).
Komórka sinicy składa się ze ściany komórkowej (o podobnej strukturze do tej u bakterii Gram-ujemnych), błony komórkowej i cytoplazmy, w której zanurzone są: materiał genetyczny (cząsteczka DNA) i tylakoidy. Błona tych ostatnich zawiera barwniki istotne w fotosyntezie: chlorofil a, beta-karoten i ketokarotenoidy. Do tylakoidów przylegają fikobilisomy, zawierające barwniki pomocnicze w fotosyntezie: fikoerytrynę, fikocyjaninę i fikobiliproteiny. Materiałami zapasowymi są: skrobia sinicowa (podobna do glikogenu) i polifosforany.
Niektóre sinice nitkowate potrafią wiązać azot przy pomocy enzymu - nitrogenazy, występującego w wyspecjalizowanych komórkach - heterocystach.
Sinice rozmnażają się tylko bezpłciowo (przez podział komórki, fragmentację nici lub specjalne komórki: akinety, hormogonia lub beocyty).
Sinice występują powszechnie we wszystkich wodach i w glebie. Niektóre z nich są organizmami pionierskimi (pustynie, skały) lub potrafią żyć w ekstremalnych środowiskach (wysoka temperatura, niskie pH lub mało wody).

Skrzypowce

Skrzypowce (potocznie: skrzypy) - rząd roślin naczyniowych; rośliny zielne mające podziemne pędy (kłącza) i pędy nadziemne, u których występują węzły i międzywęźla, a liście ułożone są okółkowo. Istnieją u nich dwa kluczowe typy liści: asymilacyjne (zielone) i zarodnionośne (skupione w kłos).
U skrzypowców występuje przemiana pokoleń, przy czym dominujący jest sporofit (pokolenie diploidalne).
Gdy zarodnik trafi na glebę, kiełkuje w gametofit (pokolenie haploidalne). Jest on drobny i plechowaty. Wytwarza plemniki lub komórki jajowe (w zależności od zasobności środowiska). Wielowiciowe plemniki przepływają z kroplami wody do komórek jajowych i następuje zapłodnienie. Z zygoty wyrasta sporofit (właściwa roślina) i cykl się zamyka.
Charakterystyczną cechą skrzypowców jest to, że ich zarodniki są wyposażone w struktury ułatwiające rozsiewanie - tzw. haptery (sprężyce).
Przykłady skrzypowców: skrzyp polny, skrzyp leśny, skrzyp błotny.

Skwalen

Skwalen (C30H50) - nienasycony, łańcuchowy węglowodór o 30 atomach węgla, złożony z 6 pięciowęglowych jednostek izoprenowych. Jest metabolitem pośrednim w syntezie steroli (m.in. cholesterolu) w komórkach organizmów żywych. W znacznych ilościach występuje w wątrobach rekinów i ma duży wpływ na pławność tych ryb (nie mają one pęcherzy pławnych). Stąd zresztą pochodzi jego nazwa (łac. squalus: koleń - rodzaj rekina).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski