E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Siarczan wapnia

Siarczan wapnia (CaSO4) - biały proszek, słabo rozpuszczalny w wodzie. Co ciekawe, jego rozpuszczalność w wodzie maleje wraz ze wzrostem jej temperatury.
Jest to sól kwasu siarkowego i wodorotlenku wapnia.
Siarczan wapnia w postaci uwodnionej - gips (CaSO4 x 2 H2O), jest powszechnie używany w budownictwie jako materiał wiążący.

Siarkowodór

Siarkowodór (H2S, siarczek wodoru) - bezbarwny, trujący gaz o przykrym zapachu zgniłych jaj. Jest średnio rozpuszczalny w wodzie; jego roztwór wodny to tzw. woda siarkowodorowa (słaby kwas).
Siarkowodór spala się w tlenie na dwutlenek siarki i wodę. Można go otrzymać w reakcji wodoru i siarki w wysokiej temperaturze lub działając silnym kwasem na siarczki.
Siarkowodór jest składnikiem gazów wulkanicznych, a także wydziela się w procesie beztlenowego rozkładu materii organicznej (gnicie białka).

Siedlisko

Siedlisko (habitat) - rodzaj biocenozy + charakterystyczne czynniki klimatyczno-glebowe, w których występuje dany gatunek.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski