E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Serotonina

Serotonina (5-HT, 5-hydroksytryptamina) - amina będąca pochodną aminokwasu - tryptofanu. Jest produkowana i uwalniana przez jądra szwu w rdzeniu przedłużonym ośrodkowego układu nerwowego. Jest jednym z neuroprzekaźników - substancji chemicznych, które przekazują sygnał między neuronami. Jest również hormonem tkankowym, wydzielanym przez błonę śluzową jelit i wywołującym skurcz ich mięśniówki gładkiej.
Serotonina jest kluczowym czynnikiem, odpowiedzialnym za prawidłowy sen i dobry nastrój.
Leki przeciwdepresyjne podnoszą poziom serotoniny w mózgu albo przez inhibicję enzymu, który ją rozkłada (inhibitory MAO) albo przez hamowanie jej wychwytu zwrotnego (leki SSRI).

Siarczan miedzi

Siarczan miedzi (CuSO4, siny kamień) - biały proszek, higroskopijny, w postaci uwodnionej tworzący niebieskie kryształy. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie.
Powstaje w reakcji kwasu siarkowego z miedzią lub tlenkiem miedzi II.
Znalazł zastosowanie w galwanotechnice (miedziowanie) i przy impregnacji drewna. Jest składnikiem cieczy bordoskiej - silnego fungicydu (środka grzybobójczego).

Siarczan sodu

Siarczan sodu (Na2SO4) - bezbarwne kryształy, dobrze rozpuszczalne w wodzie. Jest to sól kwasu siarkowego i zasady sodowej. Przemysłowo otrzymywana jest w reakcji kwasu siarkowego z chlorkiem sodu.
Stosowana jest przy produkcji papieru, szkła, barwników i proszków do prania.
W postaci uwodnionej (Na2SO4 x 10 H2O) nosi nazwę soli glauberskiej, która dawniej używana była jako środek przeczyszczający.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski