E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Samożywność

Samożywność (autotrofia) - zdolność organizmu do produkowania sobie związków pokarmowych z prostych związków nieorganicznych, drogą fotosyntezy (rośliny, sinice, pierwotniaki roślinne, bakterie zielone i purpurowe) lub chemosyntezy (np. bakterie nitryfikacyjne, bakterie siarkowe, bakterie żelazowe).

Sen

Sen - naturalny, fizjologiczny stan ośrodkowego układu nerwowego, występujący naprzemiennie z okresem czuwania (w cyklu dobowym). Cechami charakterystycznymi snu są: utrata świadomości, bezruch, obniżenie temperatury ciała, częstotliwości oddechów i skurczów serca i zwolnienie tempa metabolizmu.
W śnie występują na przemian: faza NREM (sen głęboki, wolnofalowy) i faza REM (sen płytki, z marzeniami sennymi, zwiotczeniem mięśni i szybkimi ruchami gałek ocznych).
Sen zaczyna się od fazy NREM, a wraz z jego trwaniem, zwiększa się długość faz REM.
Sen jest niezbędny do życia i normalnego funkcjonowania organizmu. Ma działanie regenerujące i porządkujące (w mózgu i w ciele).

Sen zimowy

Sen zimowy (hibernacja) - trwający kilka miesięcy, fizjologiczny stan znacznego obniżenia temperatury ciała, tempa metabolizmu i funkcji fizjologicznych organizmu.
Sen zimowy wywoływany jest przez obniżającą się temperaturę otoczenia i coraz mniejsze zasoby pokarmowe w środowisku.
Jest sposobem na przetrwanie zimy przez organizm, który nie ma, w okresie jej trwania, możliwości utrzymania stałej, wysokiej temperatury ciała i normalnej aktywności.
Przykłady zwierząt hibernujących: chomiki, susły, świstaki, jeże, nietoperze, lelek zimowy.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski