E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Saletra potasowa

Saletra potasowa (KNO3, saletra indyjska, azotan potasu) - bezbarwne kryształy, dobrze rozpuszczalne w wodzie. Jest to sól kwasu azotowego i zasady potasowej. Otrzymywana jest w reakcji azotanu sodu z chlorkiem potasu. Przy podgrzaniu, rozkłada się na azotyn potasu i tlen.
Stosowana jest do produkcji nawozów sztucznych, a także jako utleniacz w mieszankach wybuchowych i konserwant do peklowania mięsa (E 252).

Samosiewność

Samosiewność (autochoria) - zjawisko rozsiewania nasion, które zachodzi wyłącznie dzięki siłom własnym rośliny (bez udziału wiatru, wody i zwierząt).
Przykładem roślin typowo samosiewnych są niecierpki, których owoce (torebki) pękają energicznie i rozsiewają nasiona na odległość kilku metrów.

Samozapłodnienie

Samozapłodnienie (autogamia) - zjawisko połączenia się gamety żeńskiej i męskiej, produkowanych przez ten sam organizm (obojnaczy). U roślin nasiennych nosi ono nazwę: samozapylenie.
Samozapłodnienie jest w naturze rzadkie, gdyż jest niekorzystne. Prowadzi do powstania potomstwa bardziej homozygotycznego niż osobnik rodzicielski. Takie potomstwo jest słabe, ma gorszą przeżywalność i rozrodczość. Osobniki obojnacze polegają więc na zapłodnieniu krzyżowym, jeśli mają wybór.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski