E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Rycyna

Rycyna - najsilniejsza toksyna roślinna, izolowana z rącznika pospolitego (z rodziny wilczomleczowatych). Największe stężenie osiąga ona w nasionach tej rośliny. Rycyna jest białkiem, 6 tysięcy razy bardziej toksycznym niż cyjanek potasu. Jej działanie polega na hamowaniu syntezy białek w komórkach zwierząt i ludzi. Nie jest znane antidotum tej trucizny.

Rytm biologiczny

Rytm biologiczny (biorytm) - cykliczne zmiany parametrów fizjologicznych i innych cech organizmu, związane z następstwem dnia i nocy (rytmy okołodobowe) lub następstwem pór roku (rytmy okołoroczne). U kobiet istnieją także rytmy związane z cyklem miesiączkowym.
Zmiany te są zarządzane przez wewnętrzny zegar biologiczny organizmów.
Innymi słowy: cechy i parametry organizmu nie są przez cały czas takie same, ale mają swoją okresową dynamikę.
Na przykład: temperatura i ciśnienie krwi zmieniają się u człowieka w czasie doby; zwierzęta zmieniają swą aktywność w cyklu dobowym i rocznym.

Saletra amonowa

Saletra amonowa (NH4NO3, azotan amonu) - bezbarwne kryształy, higroskopijne, znakomicie rozpuszczalne w wodzie. Otrzymywana jest w reakcji kwasu azotowego z amoniakiem lub węglanem amonu.
Przy podgrzaniu, rozkłada się na podtlenek azotu i wodę. W temperaturach powyżej 200oC rozkłada się wybuchowo na tlen, azot i wodę.
Stosowana jest do produkcji materiałów wybuchowych i nawozów sztucznych o wysokiej zawartości azotu.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski