E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Rozpuszczalność

Rozpuszczalność - maksymalna ilość substancji (w gramach), jaką można rozpuścić w 100 gramach rozpuszczalnika (zwykle wody), w danej temperaturze.

Rozszerzalność cieplna

Rozszerzalność cieplna - zwiększanie się rozmiarów liniowych lub objętości ciała stałego, cieczy lub gazu, wraz ze wzrostem temperatury. Jest to zjawisko odwracalne.
Znalazło zastosowanie w termometrach cieczowych. Jest ono również brane pod uwagę przy konstrukcji torów kolejowych (zostawia się szczeliny między szynami) lub napowietrznych linii elektrycznych (zwisają latem, a zimą, gdy temperatura jest niska, kurczą się i napinają).

Roztwór

Roztwór - jednorodna mieszanina cząsteczek gazu, cieczy lub ciała stałego i cząsteczek cieczy (która stanowi rozpuszczalnik - składnik będący w przewadze ilościowej).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski