E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Rozmnażanie płciowe

Rozmnażanie płciowe - rodzaj rozmnażania się organizmów, w którym uczestniczą dwie komórki płciowe (gamety), niosące połowę materiału genetycznego osobników rodzicielskich. Gamety łączą się w procesie zapłodnienia, z wytworzeniem zygoty, która daje początek nowemu organizmowi.
Rozmnażanie płciowe występuje powszechnie u zwierząt, roślin i grzybów.

Rozpad promieniotwórczy

Rozpad promieniotwórczy - samoczynny rozpad jądra atomu niestabilnego izotopu pierwiastka na inne jądro, związany z emisją promieniowania alfa lub beta lub rozpad na 2 jądra (rozszczepienie), związany z emisją neutronów i promieniowania gamma.

Rozpraszanie

Rozpraszanie - zmiana kierunku ruchu cząstki (np. fotonu, elektronu), wynikająca z jej oddziaływania z cząstkami jakiegoś większego obiektu materialnego.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski