E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Rośliny zielne

Rośliny zielne - jednoroczne, dwuletnie lub wieloletnie rośliny o niezdrewniałych korzeniach i pędach, wyrastające niezbyt wysoko nad ziemię (do 2-3 metrów).

Rozdzielnopłciowość

Rozdzielnopłciowość - występowanie w obrębie gatunku oddzielnych osobników produkujących żeńskie komórki płciowe i męskie komórki płciowe. U zwierząt wyższych (kręgowce) występowanie samicy i samca jest powszechne i stwierdza się je prawie zawsze (z wyjątkiem 2 rodzin ryb). U bezkręgowców rozdzielnopłciowość jest częsta (owady, wieloszczety, pajęczaki, skorupiaki, głowonogi). U roślin nasiennych występuje rzadko (gatunki dwupienne).

Rozmnażanie bezpłciowe

Rozmnażanie bezpłciowe - rodzaj rozmnażania się organizmów, które następuje bez komórek płciowych i zapłodnienia. Istnieją różne typy tego rozmnażania: przez podział komórki, pączkowanie, fragmentację, zarodniki, rozmnóżki i rozłogi.
Rozmnażanie bezpłciowe stwierdza się u bakterii, pierwotniaków, gąbek, jamochłonów, grzybów, glonów, porostów i roślin wyższych.
Organizmy potomne, które są wynikiem takiego rozmnażania, są identyczne lub bardzo podobne do osobników rodzicielskich (mała różnorodność genetyczna). Jest to korzystne tylko w mało zmiennych, obfitujących w zasoby pokarmowe środowiskach.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski