E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Rośliny nagozalążkowe

Rośliny nagozalążkowe (rośliny nagonasienne) - wiatropylne drzewa lub krzewy, których cechą charakterystyczną jest obecność zalążków i nasion niczym nie okrytych i leżących na owocolistkach (a także obecność cewek w drewnie).
W zalążku znajduje się makrospora, z której rozwija się gametofit żeński, zawierający komórki jajowe. Mikrospory to ziarna pyłku, które kiełkują w kilkukomórkowy gametofit męski i w tej formie przenoszone są przez wiatr na zalążki. Tam kiełkują w łagiewkę pyłkową i wytwarzają męskie komórki płciowe. Następuje zapłodnienie.
Z zygoty tworzy się zarodek, który wraz z komórkami gametofitu żeńskiego (bielmo pierwotne) i osłonkami zalążka, tworzy nasiono (leżące na owocolistku → brak owocu).
Nasiono kiełkuje na glebie we właściwą roślinę, która jest sporofitem (pokoleniem bezpłciowym, dominującym). Zatem, gametofit jest u nagozalążkowych pokoleniem znacznie zredukowanym i zależnym całkowicie od sporofitu.
Do roślin nagonasiennych wliczamy: drzewa szpilkowe (np. sosna, świerk, jodła), gnioty, przęśle, sagowce i miłorząb japoński.

Rośliny okrytozalążkowe

Rośliny okrytozalążkowe (rośliny okrytonasienne, rośliny kwiatowe) - dominująca obecnie na Ziemi grupa roślin; drzewa, krzewy lub rośliny zielne wytwarzające specyficzne organy: kwiaty i owoce.
Zalążki są okryte wewnątrz słupka kwiatowego, który powstaje ze zrośnięcia się jednego lub kilku owocolistków. W zalążku znajduje się makrospora, z której rozwija się gametofit żeński, zawierający komórkę jajową, diploidalną komórkę centralną woreczka i 5 innych komórek. Mikrospory to wytwarzane przez pręciki kwiatu ziarna pyłku, które kiełkują w dwukomórkowy gametofit męski i w tej formie przenoszone są przez owady lub wiatr na znamię słupka. Tam kiełkują w łagiewkę pyłkową i wytwarzają 2 męskie komórki płciowe. Następuje podwójne zapłodnienie (komórki jajowej i komórki centralnej).
Z zygoty tworzy się zarodek, który wraz z komórkami powstałymi po zapłodnieniu komórki centralnej (bielmo wtórne), tworzy nasiono, które okryte jest przez owocnię, powstałą najczęściej z zalążni słupka (wykształca się owoc).
Nasiono kiełkuje na glebie we właściwą roślinę, która jest sporofitem (pokoleniem bezpłciowym, dominującym). Gametofit jest u okrytozalążkowych pokoleniem skrajnie zredukowanym i zależnym całkowicie od sporofitu.

Rośliny wyższe

Rośliny wyższe - zbiorcza nazwa roślin nieplechowych, lądowych, mających wykształcone tkanki. Tymi roślinami są: mchy, wątrobowce, glewiki, paprocie, skrzypy, widłaki, rośliny nagozalążkowe i rośliny okrytozalążkowe.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski