E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Rośliny jednoliścienne

Rośliny jednoliścienne - grupa roślin okrytozalążkowych, którą cechuje obecność jednego liścienia u zarodka, unerwienie równoległe liści (są siedzące, bez ogonka liściowego) i kwiaty niezróżnicowane na kielich i koronę (3 lub 6-krotne).

Rośliny jednopienne

Rośliny jednopienne - rośliny, u których kwiaty męskie i kwiaty żeńskie istnieją oddzielnie, ale na tym samym osobniku.
Przykłady roślin jednopiennych: brzozy, buki, graby, olchy, leszczyny.

Rośliny naczyniowe

Rośliny naczyniowe - zbiorcza nazwa wszystkich roślin, które posiadają wykształconą tkankę przewodzącą wodę. Tymi roślinami są: paprocie, skrzypy, widłaki, rośliny nagozalążkowe i rośliny okrytozalążkowe.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski