E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Rośliny CAM

Rośliny CAM - rośliny, które mają zdolność wiązania dwutlenku węgla za pomocą fosfoenolopirogronianu z wytworzeniem jabłczanu, który magazynowany jest w wakuolach komórek. Dzieje się to w nocy, gdy aparaty szparkowe są otwarte.
W dzień, gdy aparaty szparkowe zamykają się, jabłczan przechodzi do cytoplazmy i "oddaje" dwutlenek węgla, więc komórka może przeprowadzać cykl Calvina (wraz z fazą jasną fotosyntezy) i wytwarzać cukry.
Rośliny CAM rosną w miejscach ciepłych i suchych, gdzie jest łatwy dostęp do światła słonecznego i mało wody. Zamykają one aparaty szparkowe na dzień, by nie tracić wody (więc dwutlenek węgla, potrzebny za dnia, magazynują w nocy).
Wśród roślin CAM jest dużo gatunków z rodziny gruboszowatych, kaktusowatych, a także bromeliowatych i storczykowatych.

Rośliny dwuliścienne

Rośliny dwuliścienne - liczna gatunkowo grupa roślin okrytozalążkowych, którą cechuje obecność dwóch liścieni u zarodka, unerwienie siatkowate liści i kwiaty zbudowane z kielicha i korony (4 lub 5-krotnych).

Rośliny dwupienne

Rośliny dwupienne - rośliny, u których kwiaty męskie i kwiaty żeńskie (lub protokwiaty) znajdują się na oddzielnych osobnikach.
Przykłady roślin dwupiennych: wierzby, topole, pokrzywa zwyczajna, bniec biały, miłorząb japoński, cis pospolity.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski