E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Resublimacja

Resublimacja - przejście fazowe ze stanu gazowego bezpośrednio do stanu ciała stałego, z pominięciem fazy ciekłej.
Przykład: pary jodu resublimują na chłodnych powierzchniach (zamieniają się bezpośrednio w kryształki jodu).

Resweratrol

Resweratrol - związek organiczny, będący fenolową pochodną stylbenu, występujący przede wszystkim w skórce czerwonych winogron (także w czarnych porzeczkach).
Jest to silny przeciwutleniacz (antyoksydant).
Resweratrol jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za dłuższy czas życia i mniejsze problemy krążeniowe i nowotworowe u ludzi, którzy spożywają umiarkowane ilości czerwonego wina, w długich okresach czasu.

Riketsje

Riketsje - rodzaj bakterii Gram-ujemnych, które, aby przetrwać, muszą pasożytować wewnątrz komórek organizmów żywych.
Naturalnym siedliskiem riketsji są kleszcze, pchły, wszy i roztocza, skąd mogą one zostać przeniesione na człowieka przez ukłucie, zanieczyszczenie rany lub inhalację i wywoływać poważne choroby (riketsjozy).
Wyróżniamy następujące riketsjozy człowieka: tyfus plamisty (dur plamisty, zarazek → Rickettsia prowazekii), gorączka Q (zarazek: Coxiella burnetti), gorączka plamista (różne zarazki z rodzaju Rickettsia, w zależności od regionu geograficznego).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski