E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Słownik przyrodniczy

Reguła Titiusa-Bodego

Reguła Titiusa-Bodego - reguła empiryczna, która głosi, że średnie odległości od Słońca (d) kolejnych planet w układzie Słonecznym (w jednostkach astronomicznych) da się wyznaczyć z ogólnego wzoru:
d = 0,4 + 0,3 n
gdzie: n = 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 (kolejne potęgi dwójki wraz z zerem)
Reguła jest prawie dokładnie spełniona dla wszystkich planet Układu Słonecznego (od Merkurego do Neptuna, najgorzej dla tego ostatniego) wraz z pasem planetoid między Marsem a Jowiszem.
Nie jest znane jej wyjaśnienie teoretyczne. Prawdopodobnie, tylko dla takich odległości orbity są stabilne i ma to związek z rezonansem orbitalnym.
Reguła Titiusa-Bodego została sformułowana w 1766 roku przez Daniela Titiusa, a po raz pierwszy opublikowana - przez Johanna Bodego w 1772 roku.

Relikt

Relikt - gatunek rośliny lub zwierzęcia, który w przeszłej epoce (zwykle odmiennej klimatycznie), występował licznie na danym obszarze, a obecnie jest rzadki.
Przykłady: skrzelopływka bagienna, wierzba zielna i dębik ośmiopłatkowy - relikty epoki lodowcowej w Tatrach, laski sosnowe w Pieninach - relikty suchej i ciepłej epoki polodowcowej.

Renormalizacja

Renormalizacja - matematyczna operacja usuwania nieskończoności z niektórych typów obliczeń w takich teoriach jak: elektrodynamika kwantowa lub chromodynamika kwantowa. Operacja ta przebiega pomyślnie kosztem włączenia do obliczeń wartości uzyskanych doświadczalnie (np. ładunek elektronu, masa elektronu).

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski